Sıkça Sorulan Sorular

1. Fon derecelendirmede kullanılan yıldızlar ve anlamları nelerdir?

Ludens, fonları derecelendirmek için çok boyutlu bilimsel bir yöntem kullanmaktadır. Yıldızlar, fonların riske göre düzeltilmiş performanslarını ve bu performansın sürekliliğini içeren çeşitli analizlerin sonuçlarının bir özeti niteliğindedir. Burada amacımız, kullanıcının analiz sonuçlarını kolaylıkla anlayabileceği ve kullanabileceği bir gösterge ile ifade etmektir. Fon yıldızları 1 ile 5 arasında değişmekte olup, aşağıdaki tabloda anlamları verilmiştir:

Tabloda da görüldüğü gibi, bir fon eğer beş yıldızlı ise bunun anlamı fonun içerisinde yer aldığı fon kategorisinde en başarılı fonlar arasında olduğudur. Diğer bir deyişle, ilgili dönemde bu fonun notu çok iyidir ve sıralamada en üst sıralarda yer almaktadır.

2. Fon dereceleri hangi sıklıkta yenilenmektedir?

Fon dereceleri aylık olarak yenilenmektedir. Her ayın sonunda yeniden hesaplamalar yapılmakta ve buna göre oluşan yıldızlar takip eden ay içerisinde sitemizde yayınlanmaktadır.

3. Ludens, hangi fonları derecelendirmektedir?

Ludens hem yatırım fonları hem de bireysel emeklilik yatırım fonlarını derecelendirmektedir.

4. Fon kategorileri ne demektir?

Fonlar derecelendirilirken öncelikle kategorilere ayrılmaktadır. Fon kategorilerinin oluşturulmasında esas olarak fonların yatırım stratejileri ve fon tarafından açıklanan karşılaştırma portföylerinin dağılımı dikkate alınmaktadır. Böylelikle örneğin bireysel emeklilik yatırım fonları için dengeli, hisse, kamu iç borçlanma v.b. fon kategorileri oluşmaktadır. Aynı kategoride yer alan fonların yatırım stratejileri benzerdir. Böylelikle bir fon kendisine benzer fonlarla kıyaslanmakta ve fona yıldız verilmektedir.

 

Ludens metodolojisi gereği derecelendirme yapılabilmesi için bir fon kategorisinde 156 haftalık geçmiş fiyat verisine sahip yeterli sayıda fon bulunmalıdır. Ayrıca bazı fon kategorileri (likit, altın vb.) Ludens’in derecelendirme yöntemi çerçevesinde incelenemez.

5. Ludens fon derecelendirmede riski dikkate alıyor mu?

Evet. Ludens derecelendirme yöntemi fon performansını belirlemede sadece getiri üzerinden hareket etmez; aynı zamanda yatırımın diğer temel unsuru olan riski de dikkate alır. 

6. Fon derecelendirmede hangi unsurlar dikkate alınmaktadır?

Ludens derecelendirme yönteminde esas olarak iki kriter dikkate alınmaktadır:

 

  • Riske göre düzeltilmiş performans: Fonun yönetim başarısını getiri-risk bağlamında göstermektedir.
  • Performansın sürekliliği: Fonun başarısının istikrarlı olup olmadığını göstermektedir.

Ludens her iki kriteri bir araya getirerek fonları derecelendirmektedir.

7. İlgilendiğim fona ait sitenizde derecelendirme göremiyorum. Neden?

Ludens derecelendirme metodolojisine göre bir fonun derecelendirilebilmesi için en az üç yıllık geçmiş fiyat verisine sahip olması gerekir. Dolayısıyla ilgilendiğiniz fon üç yıldan kısa bir ömre sahipse derecelendirilemez.

 

İkinci neden ise, fonun içerisinde yer aldığı kategoride derecelendirme yapılabilmesi için yeterli sayıda fon olmamasıdır. Ludens metodolojisi gereği derecelendirme yapılabilmesi için bir fon kategorisinde 156 haftalık geçmiş fiyat verisine sahip yeterli sayıda fon bulunmalıdır. Bu koşulları yerine getiremeyen kategorilerde derecelendirme yapılamaz.

8. İlgilendiğim fon “rating dışı” görünüyor. Bunun anlamı nedir?

Ludens, derecelendirme için yapılan analiz sonuçlarının yeterli açıklayıcılıkta ve güvenilir olmasına önem vermektedir. Herhangi bir fona ait bulgular tarafımızdan belirlenen analizin güvenilirliği ve açıklayıcılığına dair bazı kritik değerleri sağlayamıyorsa, bu fonu diğerleri ile birlikte derecelendirmenin yanıltıcı olduğunu düşünmekteyiz. Bu nedenle bu fona yıldız atanmammaktadır. Sadece bilgilendirme amaçlı olarak fonun alfa ve Hurst katsayıları açıklanarak yanında “rating dışı” ifadesine yer verilmektedir.

9. Fon notlarını nasıl kullanırım?

Fon dereceleri katılımcıların birikimlerinin nasıl değerlendirildiği hakkında kolay anlaşılır, kolay ulaşılır ve tarafsız bir bilgi kaynağıdır. Dolayısıyla katılımcılar, fonlarının başarısını fon derecelerine bakarak kolaylıkla takip edebilirler. Fon dereceleri birikimlerini aynı fonda tutmaya devam edip etmemek hakkında katılımcılara tavsiye verici niteliktedir.

 

Menkul kıymet yatırımlarının hepsi ve doğal olarak fonlara yapılan yatırımlar için geçmiş dönemde elde edilen getirinin gelecek dönemde de elde edileceği yönünde bir garanti yoktur. Fon derecelendirmeden elde edilen notlar da fonların geçmiş dönemdeki başarısına göre verilmekte olup gelecekte de aynı kalacağı söylenilemez. Fon satın almayı düşünen ya da fonunu değiştirmeyi düşünen yatırımcıların fon derecelerine bakarak sadece fonun geçmiş performansı hakkında bir fikir edinmesi mümkündür. Bu anlamda fon derecelerinden elde edilen bilgi sadece tavsiye niteliğinde olup herhangi bir garantisi ya da bağlayıcılığı söz konusu değildir.