Değerleme

Gerek yatırımcıların, gerek iş sahiplerinin çeşitli nedenlerle şirketlerin değerlerini bilmeye ihtiyaçları bulunmaktadır. Her ne kadar bir şirketin kesin değeri fiilî bir alışveriş ile ortaya çıksa da, böyle bir alışveriş için temel alınabilecek bir rakam ancak belli yöntemler ile tespit edilebilmektedir. Şirketimiz, bu yöntemlerden yaygın kabul görmüş nitelikte olan “Gelecekteki Nakit Akışlarının Bugünkü Değeri Yöntemi” de dahil olmak üzere çeşitli yöntemler kullanarak, değişik sektörlerden şirketlerin değerlerini belirlemiş tecrübeli değerleme uzmanları ile birçok değerleme projesine imza atmaktadır.

Eğitim

Kurumumuz reel ve finans sektöründe faaliyet gösteren şirketlere yönelik eğitimler düzenlemektedir. Bu eğitimlerden bazıları “finansal matematik”, “finansal analiz”, “şirket değerleme”, “menkul değer analizi ve yönetimi”, “portföy yönetimi” ve “yatırım fonlarının performans ölçümü” olarak sayılabilir. Eğitimler, İstanbul Üniversitesi kökenli eğitmenler tarafından vak’a analizleri ile uygulama ağırlıklı olarak verilmektedir.

Raporlama

Kurumumuz bireysel emeklilik yatırım fonlarının performanslarının analiz edildiği “Emeklilik Yatırım Fonları Performans Raporu”nu periyodik olarak hazırlamaktadır.

Danışmanlık

Kurumumuz bireysel emeklilik sistemi, yatırım ve emeklilik fonlarının performanslarının analizi, risk analizi v.b. konularda danışmanlık hizmeti vermektedir.