YATIRIMCI OKULU/ FON BLOG

Yatırım Fonu Nedir?

Yatırım fonu, yatırımcıların birikimlerinin yatırım araçlarında değerlendirilmek üzere bir havuz içerisinde toplanması ve profesyonel yöneticiler tarafından yönetilmesi esasına dayalı faaliyet gösteren bir kurumdur. Yatırım fonları, halktan topladıkları paralar karşılığı hisse senedi, tahvil, bono gibi finansal araçlardan ve kıymetli madenlerden oluşan portföyleri yönetirler.

Devamı

 

Bireysel Emeklilik Sistemi Nedir?

Bireysel Emeklilik Sistemi, bireylerin çalışma yaşamları boyunca yaptıkları düzenli tasarrufların yatırıma yönlendirilmesini sağlayarak, oluşacak birikimlerle, tasarruf yaptıkları dönemde sahip oldukları refah seviyesinin emeklilik döneminde de devam etmesini sağlamayı amaçlayan bir sistemdir. Bireysel emeklilik sisteminin temel özellikleri aşağıdaki gibidir:

  • Gönüllü katılıma dayalıdır.
  • Mevcut sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısıdır.
  • Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip herkes katılabilir.
  • Bireysel katkılara ve emeklilik fonlarına dayalıdır.
  • Katılımı özendiren Devlet Katkısı uygulaması mevcuttur.

Devamı

Yatırım ve emeklilik fonları hakkında bilgi içeren web siteleri ve adresleri aşağıdadır:

Sektör Hakkında

Sektör hakkında bilgi edinmek için yatırımcılar çeşitli kurumlar tarafından periyodik olarak yayınlanan Bireysel Emeklilik Sistemi ve Yatırım Fonları ile ilgili raporları inceleyebilirler. Bunlardan bazı örnekler aşağıda yer almaktadır:

1) Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM)’nin “BES Yıllık Gelişim Raporları”na aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

http://www.egm.org.tr/?pid=360

2) Aşağıdaki linkte OECD “Pension Markets in Focus 2013” raporu bulunmaktadır:

http://www.oecd.org/finance/PensionMarketsInFocus2013.pdf

3) Aşağıdaki linkte OECD’nin emeklilik sistemiyle ilgili araştırma raporları yer almaktadır:

http://www.oecd.org/pensions/

4) Aşağıdaki linkte Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB)’nin “Türkiye Sermaye Piyasası 2013” raporu yer almaktadır:

http://www.tspb.org.tr/tr/Portals/0/AIM_Yillik/TSP_2013.pdf

Ayrıca http://www.tspb.org.tr/tr/Default.aspx?tabid=153 linkinden diğer yıllara ait raporlara ulaşılabilir.

5) Aşağıdaki linkte TSPB’nin “Yatırım Yaparken Sorularla Sermaye Piyasası” adlı kitapçığı yer almaktadır:

http://www.tspb.org.tr/tr/Portals/0/KIM/Deneme/TSPB%20SORULARLA%20YATIRIM%20BRO_opt.pdf

6) Aşağıdaki linkte “Yatırım Yapıyorum” internet sitesinde yer alan yatırım fonlarında yatırımcı haklarına ilişkin bir makale yer almaktadır:

http://www.yatirimyapiyorum.gov.tr/2010/12/22/yatirim-fonlari-yatirimcilarinin-haklari.aspx

7) Aşağıdaki linkte “Yatırım Yapıyorum” internet sitesinde “Tasarruf Etmek mi Zor Yoksa Yatırım Yapmak mı?” başlıklı bir makale yer almaktadır:

http://www.yatirimyapiyorum.gov.tr/2012/8/14/tasarruf-etmek-mi-zor-yoksa-yat%C4%B1r%C4%B1m-yapmak-m%C4%B1.aspx

8) Aşağıdaki linkte SPK’nın Yatırım Fonları kitapçığı yer almaktadır:

http://www.spk.gov.tr/displayfile.aspx?action=displayfile&pageid=78&fn=78.pdf&submenuheader=null

9) Aşağıdaki linkte EFAMA’nın “Trends in the European Investment Fund Industry” raporu yer almaktadır:

 

http://www.efama.org/Publications/Statistics/Quarterly/Quarterly%20Statistical%20Reports/141128_Quarterly%20Statistical%20Release%20Q3%202014.pdf

10) Aşağıdaki linkte European Federation of Investor’a ait Betterfinance sitesinde yer alan bir araştırma raporu yer almaktadır:

http://www.betterfinance.eu/fileadmin/user_upload/documents/Research_Reports/en/Pensions_Report_2014_FINAL_-_EN_FOR_WEB.pdf

Ayrıca konuyla ilgili kaynak kitaplardan ve makalelerden bazı örnekler de aşağıdadır:

Kitaplar

  • Bacon, C.R., Practical Portfolio Performance Measurement and Attribution, Second Edition, John Wiley and Sons, Ltd., 2008, England.

 

Makaleler

  • Sharpe, W.F., “Determining a Fund’s Effective Asset Mix”, Investment Management View, December 1988, Vol:2, pp.59-69.
  • Sharpe, W.F., “Asset Allocation: Management Style and Performance Measurement”, Journal of Portfolio Management, Winter 1992, pp. 7-19.
  • Amenc, N., Le Sourd, V., “Rating the Ratings”, Edhec Risk and Asset Management Research Center, 2007.

http://www.edhec-risk.com/performance_and_style_analysis/Rating%20the%20Ratings/about_us_html/attachments/Rating%20the%20Ratings.pdf

 

Araştırma Raporları

  • Kanca, Ö.F., “Yatırım Fonlarının Derecelendirilmesi”, Sermaye Piyasası Kurulu Yeterlilik Etüdü, Mart 2013, Ankara.

http://spk.gov.tr/yayingoster.aspx?yid=1064&ct=f&action=displayfile