Bu yazımızda yatırım fonlarının getirilerini TÜFE ve alternatif yatırım araçlarıyla kıyaslamaya çalışacağız. Burada amacımız fonların 2016 I. çeyrekte ve son 1 yıldaki getiri performanslarını ortaya koyabilmek.

Graf_1
Grafik 1. Yatırım Fonlarının 1 Yıllık Getirilerinin TÜFE ile Karşılaştırılması

Grafik 1’den de izlenebileceği gibi, yatırım fonlarının tüm kategorileri 1 yıllık TÜFE’nin üzerinde getiri sağlamıştır. En yüksek getiriyi % 10,7 ile hisse yatırım fonları sağlamıştır. Onu sırasıyla katılım ve altın fonları takip etmektedir. En düşük getiri ise karma ve değişken kategorisindedir.

Graf_2
Grafik 2. Yatırım Fonlarının 1 Yıllık Getirilerinin Alternatif Yatırım Araçları ile Karşılaştırılması

Grafik 2’de yatırım fonlarının getirileri alternatif yatırım araçlarının getirileri ile kıyaslanmıştır. Alternatif yatırım aracı olarak BIST 100 Endeksi, KYD Tüm Endeksi ve mevduat faiz oranları alınmıştır. Geçtiğimiz 1 yılda tüm kategoriler alternatif yatırım araçlarının üzerinde getiri sağlamıştır. Özellikle dikkat çekici olan hisse senedi fonlarının BIST 100 Endeksi’nin yaklaşık 8 puan üzerinde kazandırmış olmasıdır.

Graf_3
Grafik 3. Yatırım Fonlarının Son 3 Aylık Getirilerinin TÜFE ile Karşılaştırılması

2016 yılının ilk çeyreğinde TÜFE % 1,8 oranında gerçekleşirken, yatırım fonlarında tüm kategoriler yatırımcılarına TÜFE’nin üzerinde kazanç sağlamıştır. En yüksek getiri hisse fonlarına aittir. Onu altın fonları izlemektedir. En düşük getiri ise borçlanma araçları fonlarındadır.

Graf_4
Grafik 4. Yatırım Fonlarının Son 3 Aylık Getirilerinin Alternatif Yatırım Araçları ile Karşılaştırılması

Yatırım fonlarının kategori bazında 2016 yılı I. çeyrek getirilerini alternatif yatırım araçlarıyla karşılaştırdığımız grafik yukarıda yer almaktadır. Sene başından bu yana hisse senetleri piyasasında yaşanan olumlu hava BİST 100 Endeksi’nin % 16 değer kazanmasını sağlamıştır. Hisse fonlarıysa BİST 100’ün altında, % 12,8 getiri ile yer almıştır. Mevduat faiz oranları üç aylık dönemde % 2,9 olarak gerçekleşirken, borçlanma araçları fonları % 2,2 ve para piyasası fonları % 2,4 ile mevduatın altında kalmıştır.