Şirket Değerleme

Gerek yatırımcıların, gerek iş sahiplerinin çeşitli nedenlerle şirketlerin değerlerini bilmeye ihtiyaçları bulunmaktadır. Her ne kadar bir şirketin kesin değeri fiilî bir alışveriş ile ortaya çıksa da, böyle bir alışveriş için temel alınabilecek bir rakam ancak belli yöntemler ile tespit edilebilmektedir. Şirketimiz, bu yöntemlerden yaygın kabul görmüş nitelikte olan “Gelecekteki Nakit Akışlarının Bugünkü Değeri Yöntemi” de dahil olmak üzere çeşitli yöntemler kullanarak, değişik sektörlerden şirketlerin değerlerini belirlemiş tecrübeli değerleme uzmanları ile birçok değerleme projesine imza atmaktadır.