LUDENS FON RATİNG’E GÖRE EN BAŞARILI YATIRIM FONLARI

Ludens Fon Rating iki yıldır her ay düzenli olarak yatırım fonlarını derecelendiriyor. Bu ayki analizimizde yatırım fonlarını iki yıllık rating değerlerine göre inceledik. Amacımız bu süre zarfında sürekli biçimde 5 ve 4 yıldız alan fonları, bunların fon yönetim şirketlerini ve performanslarını belirlemek.

Mart 2017 itibariyle Ludens, 135 adet yatırım fonunu derecelendirmekte. Bu fonların 24 aylık rating değerleri incelendiğinde ortaya çıkan durum aşağıda:

 • 7 adet yatırım fonu, 24 ay boyunca düzenli olarak 5 ya da 4 yıldız alarak Ludens Fon Rating’e göre en başarılı fonlar oldu.
Kod Ad Fon Kategorisi Kurucu/Yönetici
APT Ak Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu Borçlanma Araçları Ak Portföy Yönetimi A.Ş.
GMR Gedik Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) Hisse Senedi Gedik Portföy Yönetimi A.Ş.
YAS Yapı Kredi Port. Koç Hol. İştirak ve His.Sen.(HSYF) Hisse Senedi Yapı Kredi Portföy A.Ş.
KYA Kare Portföy His. Sen. F(HSYF) Hisse Senedi Kare Portföy Yönetimi A.Ş.
AYA Ata Portföy Birinci His. Sen. F(HSYF) Hisse Senedi Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
TZD Ziraat Portföy Hisse Senedi Fonu (H.S.Y.F.) Hisse Senedi Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.
FYD Finans Portföy Birinci Hisse Sen. F.(His.Sen.Yoğ.) Hisse Senedi Finans Portföy Yönetimi

 

 

 • Bu en başarılı fonların altısı hisse yatırım fonu, biri ise orta ve uzun vadeli borçlanma araçları (tahvil) fonu.
 • Bu en başarılı fonlar arasından ikisi 24 ay boyunca sürekli olarak hem 5 yıldız almış hem de istikrarlı olmuş fonlar. Bu iki fon, Kare Portföy ve Yapı Kredi Portföy tarafından yönetilen hisse senedi fonları (YAS ve KYA).
 • En başarılı fonların yönetici ve kurucu şirketleri:
 • Yapı Kredi Portföy
 • Ak Portföy
 • Finans Portföy
 • Ata Portföy
 • Kare Portföy
 • Ziraat Portföy
 • Gedik Portföy

Başarılı fonların performansı incelendiğinde ise şu sonuçlara ulaşıldı:

 • Ak Portföy’ün kurucusu ve yöneticisi olduğu orta ve uzun vadeli borçlanma aracı fonu (APT) ratingleri incelediğimiz süre olan son iki yılda yaklaşık %20 getiri elde etmiş. Bu getiriyi bu kategoride yer alan ve Ludens tarafından rate edilen diğer fonların ortalama getirisi ile kıyaslarsak 5 puan yüksek olduğu görülmekte. Yine kıyaslama ölçütleri olarak seçtiğimiz TÜFE ve mevduatın da üzerinde bir getiri sözkonusu

.

 

 • En başarılı hisse fonlarının son iki yıllık birikimli getirileri kategori ortalamasından, TÜFE’den ve BIST-100 Endeksi’nin getirisinden yüksek. Burada sadece Finans Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu’nun (FYD) getirisinin TÜFE ve kategori ortalamasının altında olduğu saptandı.