Ortaklar ve Yönetim Kadromuz

Doç. Dr. Serra Eren Sarıoğlu

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi 1995 yılı mezunudur. Kısa bir dönem İnterbank A.Ş.’de yatırım danışmanlığı yapmıştır. Daha sonra Türk Henkel A.Ş.’de finansal analist olarak çalışmıştır. 2006 yılında “Değişkenlik Modelleri ve İMKB Hisse Senetleri Piyasası’nda Değişkenlik Modellerinin Kesitsel Olarak İrdelenmesi” başlıklı doktora tezi ile “doktor” unvanını kazanmış ve İktisadi Araştırmalar Vakfı’nın düzenlediği doktora yarışmasında ilk beş tez arasına girerek ödül almıştır.

Halen İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans Anabilim Dalı’nda Doçent olarak tam-zamanlı öğretim üyeliğine devam etmektedir. Lisans ve yüksek lisans düzeyinde menkul değer ve portföy yönetimi, şirket değerleme, mühendislik ekonomisi konularında dersler vermektedir. Bunun yanı sıra Türkiye Bankalar Birliği’nde, Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu’nda (SPL), Kamu Gözetim Kurumu’nda, İş Bankası ve Garanti Bankası gibi finansal kuruluşlarda eğitimler yürütmektedir. Bir dönem İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu üyeliği yapan Eren Sarıoğlu, halen İstanbul Üniversitesi Sermaye Piyasaları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (SERPAM) genel sekreterliğini yürütmektedir ve İşletme Fakültesi Dergisi’nin editörlerindendir.

Serra Eren Sarıoğlu, birçok şirket birleşme ve satın almalarında danışmanlık yapmış ve değerleme uzmanı olarak “Şirket Değerleme” raporları yazarak konuyla ilgili görüş bildirmiştir. Tübitak projelerinde danışman olarak, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ise hibe programlarında hakem olarak görev almaktadır. “Risk modelleme, portföy yönetimi, varlık değerleme” konularında çok sayıda çalışması bulunmaktadır. Ayrıca Sermaye Piyasası Lisanslama sınavlarına yönelik SPL tarafından hazırlanan kitaplarda bölüm yazarlığı ve editörlük yapmaktadır.

Serra Eren Sarıoğlu İstanbul Teknokent’te faaliyet göstermekte olan Ludens İleri Finansal Hizmetler ve Danışmanlık Ltd. Şti.’nin kurucularındandır. Ludens, SPK’dan fon rating konusunda ilk yetki belgesi alan kuruluştur (Ocak 2015). Ludens, yatırım ve emeklilik fonlarının ratinglerini Mayıs 2015’ten itibaren periyodik olarak internet sitesinde (http://www.ludens.com.tr) yayınlamaya başlamıştır.

Dr. Nazlı Kalfa Baş

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi 1998 yılı mezunudur. 2001 yılında “Performans Kriterleri: Kuramsal Yaklaşımlar ve Türkiye’de Yatırım Fonları Üzerine Bir İnceleme” isimli tezi ile yüksek lisans derecesi alan Nazlı Kalfa Baş, 2007 yılında “Sistematik Risk Tahminleme Modellerinin İncelenmesi ve Açıklayıcılık Düzeyleri Üzerine İMKB’de Karşılaştırmalı Bir Araştırma” başlıklı doktora tezi ile “doktor” unvanını kazanmış ve İktisadi Araştırmalar Vakfı’nın düzenlediği doktora yarışmasında ilk üç tez arasına girerek ödül almıştır. Çeşitli kurumlarda Finansal Yönetim, Finansal Ekonomi, Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar üzerine dersler vermiştir. Özellikle “risk modelleme, portföy yönetimi, gayrimenkul” konularında yoğunlaşan çalışmaları bulunmaktadır.