Sık Sorulan Sorular

 

Fon ratingde kullanılan yıldızlar ve anlamları nelerdir?

Ludens, fonların yıldızlarını belirlerken çok boyutlu bilimsel bir yöntem kullanmaktadır. Yıldızlar, fonların riske göre düzeltilmiş performanslarını ve bu performansın istikrarını içeren çeşitli analizlerin sonuçlarının bir özeti niteliğindedir. Burada amacımız, kullanıcının analiz sonuçlarını kolaylıkla anlayabileceği ve kullanabileceği bir gösterge ile ifade etmektir. Fon yıldızları 1 ile 5 arasında değişmekte olup, aşağıdaki tabloda anlamları verilmiştir:

Yıldız Sayısı Anlamı
a Çok iyi ve istikrarlı
Çok iyi
İyi
Vasat
Kötü
Çok Kötü

 

Tabloda da görüldüğü gibi, bir fon eğer beş yıldızlı ise bunun anlamı fonun içerisinde yer aldığı fon kategorisinde en başarılı fonlar arasında olduğudur. Diğer bir deyişle, ilgili dönemde bu fonun başarısı çok iyidir ve sıralamada en üst sıralarda yer almaktadır. Ayrıca bu en üst sırada yer alan fonlar arasından 5 yıldız alıp geçmiş dönemde istikrarlı biçimde pozitif alfa yaratan fonlar için de 5 yıldızın yanı sıra istikrarı temsilen İ ifadesi kullanılmaktadır.

Fon ratingleri hangi sıklıkta yenilenmektedir?

Fon ratingleri aylık olarak yenilenmektedir. Her ayın sonunda yeniden hesaplamalar yapılmakta ve buna göre oluşan yıldızlar takip eden ay içerisinde sitemizde yayınlanmaktadır.

Ludens, hangi fonların ratinglerini belirlemektedir?

Ludens hem yatırım fonları hem de bireysel emeklilik yatırım fonlarının ratinglerini belirlemektedir.

Fon kategorileri ne demektir?

Fonların ratingleri belirlenirken öncelikle kategorilere ayrılmaktadır. Fon kategorilerinin oluşturulmasında esas olarak fonların yatırım stratejileri ve fon tarafından açıklanan karşılaştırma portföylerinin dağılımı dikkate alınmaktadır. Böylelikle örneğin bireysel emeklilik yatırım fonları için dengeli, hisse, kamu iç borçlanma v.b. fon kategorileri oluşmaktadır. Aynı kategoride yer alan fonların yatırım stratejileri benzerdir. Böylelikle bir fon kendisine benzer fonlarla kıyaslanmakta ve fona yıldız verilmektedir.

Şu an Ludens tarafından ratingleri belirlemek üzere oluşturulan fon kategorileri (yatırım fonları ve bireysel emeklilik yatırım fonları için) aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

 

 

Yatırım Fonları Kategorileri Bireysel Emeklilik Yatırım Fonları Kategorileri
1. Değişken Yatırım Fonları 1.      Dengeli Emeklilik Yatırım Fonları
2. Hisse Yatırım Fonları 2.      Hisse Emeklilik Yatırım Fonları
3. Karma Yatırım Fonları 3.      Kamu İç Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonları
4. Bono Yatırım Fonları 4.      Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonları
5. Değişken Yatırım Fonları (Özel) 5.      Dengeli Emeklilik Yatırım Fonları (Grup)
6.      Kamu İç Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonları (Grup)

 

Ludens metodolojisi gereği yıldız belirlenebilmesi için bir fon kategorisinde 156 haftalık geçmiş fiyat verisine sahip yeterli sayıda (10 adet) fon bulunmalıdır. Ayrıca bazı fon kategorileri (likit, altın vb.) Ludens’in rating belirleme yöntemi çerçevesinde incelenemez.

Ludens fon rating yöntemi riski dikkate alıyor mu?

 

Evet. Ludens rating yöntemi fon performansını belirlemede sadece getiri üzerinden hareket etmez; aynı zamanda yatırımın diğer temel unsuru olan riski de dikkate alır.

Ludens fon rating yöntemi hangi unsurlar dikkate alınmaktadır?

Ludens rating yönteminde esas olarak iki kriter dikkate alınmaktadır:

  • Riske göre düzeltilmiş performans: Fonun yönetim başarısını getiri-risk bağlamında göstermektedir.
  • Performansın istikrarı: Fonun başarısının istikrarlı olup olmadığını göstermektedir.

Ludens her iki kriteri bir araya getirerek fonların ratinglerini belirlemektedir.

İlgilendiğim fona ait sitenizde rating göremiyorum. Neden?

Ludens rating yöntemine göre bir fonun ratinginin belirlenebilmesi için en az üç yıllık geçmiş fiyat verisine sahip olması gerekir. Dolayısıyla ilgilendiğiniz fon üç yıldan kısa bir ömre sahipse yıldız verilemez.

 

İkinci neden ise, fonun içerisinde yer aldığı kategoride rating yapılabilmesi için yeterli sayıda fon olmamasıdır. Ludens yöntemi gereği rating yapılabilmesi için bir fon kategorisinde 156 haftalık geçmiş fiyat verisine sahip en az 10 adet fon bulunmalıdır. Bu koşulları yerine getiremeyen kategorilerde rating yapılamaz.

İlgilendiğim fon “rating dışı” görünüyor. Bunun anlamı nedir?

Ludens, rating için yapılan analiz sonuçlarının yeterli açıklayıcılıkta ve güvenilir olmasına önem vermektedir. Herhangi bir fona ait bulgular tarafımızdan belirlenen analizin güvenilirliği ve açıklayıcılığına dair bazı kritik değerleri sağlayamıyorsa, bu fonu diğerleri ile birlikte değerlendirmenin yanıltıcı olduğunu düşünmekteyiz. Bu nedenle bu fona yıldız atanmamaktadır. Sadece bilgilendirme amaçlı olarak fonun geçmiş dönem getirilerine yer verilmektedir.

Fon ratinglerini nasıl kullanırım?

Fon ratingleri katılımcıların birikimlerinin nasıl değerlendirildiği hakkında kolay anlaşılır, kolay ulaşılır ve tarafsız bir bilgi kaynağıdır. Dolayısıyla katılımcılar, fonlarının başarısını fon ratinglerine bakarak kolaylıkla takip edebilirler. Fon ratingleri birikimlerini aynı fonda tutmaya devam edip etmemek hakkında katılımcılara tavsiye verici niteliktedir.

Menkul kıymet yatırımlarının hepsi ve doğal olarak fonlara yapılan yatırımlar için geçmiş dönemde elde edilen getirinin gelecek dönemde de elde edileceği yönünde bir garanti yoktur. Fon ratinglerinden elde edilen yıldızlar da fonların geçmiş dönemdeki başarısına göre verilmekte olup gelecekte de aynı kalacağı söylenilemez. Fon satın almayı düşünen ya da fonunu değiştirmeyi düşünen yatırımcıların fon ratinglerine bakarak sadece fonun geçmiş performansı hakkında bir fikir edinmesi mümkündür. Bu anlamda fon ratinglerinden elde edilen bilgi sadece tavsiye niteliğinde olup herhangi bir garantisi ya da bağlayıcılığı söz konusu değildir.