Eğitim

Kurumumuz reel ve finans sektöründe faaliyet gösteren şirketlere yönelik eğitimler düzenlemektedir. Bu eğitimlerden bazıları “finansal matematik”, “finansal analiz”, “şirket değerleme”, “menkul değer analizi ve yönetimi”, “portföy yönetimi” ve “yatırım fonlarının performans ölçümü” olarak sayılabilir. Eğitimler, İstanbul Üniversitesi kökenli eğitmenler tarafından vak’a analizleri ile uygulama ağırlıklı olarak verilmektedir.